torsdag 9 november 2017

Kölbyte på Princess Svanevit

Arbetet med 12mR Princess Svanevit fortsätter.
Adam Sohlström har nytillverkat den aktre delen av kölplankan och fortsätter med den främre delen och övergången till förstäven. Båten stöttas noggrant och säkras så att hon inte tappar formen när själva stommen byts ut. Akterdäcket demonteras (däcket skall ändå bytas) för att underlätta bytet av akterstäven.
Fortsättning följer…

Inga kommentarer: