tisdag 24 mars 2009

Detaljer till en plasteka


Limbordet är förlängt, relingslisten är ca 5 m.

Lamellimmade relingslister

tisdag 3 mars 2009

Laurinkoster

Laurinkostern "Clytie" från 1962 behövde efter en rötupptäckt ny aktre stamkrage. Petter skruvar.

Lärling Frida Landqvist

Även en del av valdäcket byts på båda sidor.

Att byta en så stor stamkrage utan att lyfta däcket är inte helt enkelt. Det är dessutom väldigt trångt längst bak i en båt av den här typen, fråga Petter.