måndag 1 maj 2017

List till sittbrunssarg sk75 Mazurka

Ny list till sittbrunssargen på sk75 Mazurka.
Listen består av 10 lameller, framtagna ut samma ämne och för att ha samma färg oc struktur. 
Listens L-profil är för att den ska täcka både ut- och ovansida av sargen.
Monteringen och slutlig utputsning står kunden själv för.