torsdag 12 december 2013

fredag 18 oktober 2013

Pettersonbåten Nina

 Arbetet med Petterssonbåten Nina fortsätter. Innan montering av skandäck och öra måste vissa ytor renskrapas och slipas. Ett väldigt tacksamt arbete då man äntligen får se den fina,100 år gamla, mahognyn komma fram under lacken.


 Under det kommande nya akterdäcket läggs en marinplywood som på undersidan är epoxybahandlad och vitmålad. In under så är även de nya däcksbalkarna färdig-ytbehandlade.


De nya akterdäcket, med plankor 400mm breda, är här monterat tillsammans med sina sväll-lister och aktre skandäck.

Det nya "örat" upplimmat i sin gamla form. Innan det monterades slipades och ytbehandlades underliggande halvbalkar tillsammans med vinklar och vrår. Självklart gör mellan-momentet med ytbehandlingen att snickeriet pausas, men det är tid man tjänar igen med råge senare.
 
 Alla bord lossas från förstäven för att ses över, repareras och sedan monteras tillbaks.
Att ta ut järnskruv från en gammal ekstäv är ingen lätt match.

torsdag 3 oktober 2013

SK 75 Mazurka

 
 
I veckan har Frida och Anton varit ute på båtklubb. Det är SK 75:an Mazurka som ska ha några nya bord i botten. Gamla lagningar, eller snarare lappningar, ska bytas.
Inredningen var utriven och nitar hade bortplockats av ägaren. Förberedelser spar tid och det är tacksamt att slippa krypa bland luckor och skåp.
 
 
 
 
 
 
Tidigare lappning. Längre bordgångar är starkare. Sönderfrysning är en annan aspekt att ha i åtanke - bordsändar är extra känsliga.
  
Här är laskförskjutningarna klara och markerade, samt styrlist för klingan uppsatt.
 

 
 
Innan stegning till mallbräda sker så fräses bordskanterna. Allt för att få så exakt mall som möjligt. Vi gör gärna så mycket vi kan inne i verkstan.

  
 
Där fräsen inte kommer åt kommer istället gamla hederliga verktyg som simshyvlar och stämjärn väl till pass.

  
Frida tar mått med hjälp av passaren till den upptvingade mallbrädan. Måtten överförs sedan till det nya bordet som görs i verkstan, måtten rias och det nya bordet tar form.


tisdag 1 oktober 2013

Crownette

Här pågår epoxybehandling och vävning av botten/fribord/akterspegeln på Crownetten. I klistret sitter Alexander. Niklas och Andreas.

Träfasad på villa.

Nu är vi klara med renskrapningen och ytbehandlingen av träpanelen på villan. Till slut så lade Bobby och Christina 7 lager av våran egen Stoppani Classic Yacht fernissa. Resultatet blev mycket bra.