torsdag 3 oktober 2013

SK 75 Mazurka

 
 
I veckan har Frida och Anton varit ute på båtklubb. Det är SK 75:an Mazurka som ska ha några nya bord i botten. Gamla lagningar, eller snarare lappningar, ska bytas.
Inredningen var utriven och nitar hade bortplockats av ägaren. Förberedelser spar tid och det är tacksamt att slippa krypa bland luckor och skåp.
 
 
 
 
 
 
Tidigare lappning. Längre bordgångar är starkare. Sönderfrysning är en annan aspekt att ha i åtanke - bordsändar är extra känsliga.
  
Här är laskförskjutningarna klara och markerade, samt styrlist för klingan uppsatt.
 

 
 
Innan stegning till mallbräda sker så fräses bordskanterna. Allt för att få så exakt mall som möjligt. Vi gör gärna så mycket vi kan inne i verkstan.

  
 
Där fräsen inte kommer åt kommer istället gamla hederliga verktyg som simshyvlar och stämjärn väl till pass.

  
Frida tar mått med hjälp av passaren till den upptvingade mallbrädan. Måtten överförs sedan till det nya bordet som görs i verkstan, måtten rias och det nya bordet tar form.


Inga kommentarer: