torsdag 1 december 2016

Riva Tritone Bottenbyte

Arbetet med Tritonen fortskrider.
Den nya botten monteras nu på plats.
Det stora arbetet har dock som alltid varit i själva konstruktionen.  

Slagvägare har byts, bottenstockar och knän har reparerats,förstärkningar har tillkommit under motor etc.
Sedan en välbehövlig  turning,skimsning  och långklossning innan skivorna läggs på.
Och många skruvar blir det!