onsdag 24 juni 2009

Sjösättning för Trumph

75:an Trumph, som är byggd i Berlin 1928 sjösätts med 14 nya rostfria spantpar och bottenstockar, nya röstjärn, ny förstäv, ny mastfot samt ett femtiotal meter ny bordläggning. I samband med spantbytet har även insidan av bordläggningen renskrapats och ytbehandlats.
Trumphs fribord är ytbehandlade med 2-komponents färg, enligt båtägaren är det mellan 15-20 år sen det gjordes. I samband med vår renovering var vi tvungna att renskrapa delar av förskeppet, och måla tillbaka alla färglager.

Trumph är ca 17,5 meter lång.


Vackert!
Glad båtägare!
Bredvid till vänster ligger kryssarklubbens lottbåt ifrån -52, -53. Den fick här nytt döträ med infälld centerbordstrumma. Kölen blästrades och zinksprutades på Blästrix.