onsdag 31 oktober 2012

Nina, monterad förstävskrök


Monterad förstäv, satt med sju bultar.

Ihopsvetsat A4 jarn på insidan för ytterligare förstärkning.

Islagen kölbult och urjackning för bricka och mutter.

Kölbulten 430mm läng,  i M12 A4
 
 

Urjackning för kölbultskalle

tisdag 30 oktober 2012

Nina Pettersonbåt

Första inpassningarna av stävkrök

Uttagning av inre knä/spunning. Fibrerna i plankas rotända följer mallan.

Uyhuggning och hyvling av spunning


Förstävslask färdig att montera. På insidan kommer att  bultas mot ett längre plattjärn i A4  rostfritt.

Borrning för kölbultar

Kölboltsämne i M10 A4 som svetsas ihop med tig-svets

 
Grovt resultat

Injackning i stävkrök

Nu med kölen på plats börjas borrningen för kölbultar. Här med styrmall och förlängs borr.

fredag 26 oktober 2012

Nina

Borrning av propelleraxelhål på 1100mm, tog ca 9 h


Ihop-montering av kölparti och fjäder

Lossning av främre bord för att komma åt stäven och se hur den ser ut

...Och under hitter vi shimsning i masonit.

Nytt och och gamnmal förkrök. Järnskruven i ekspunningen har gjort att det mesta under vattenlinje är dåligt. Skruvar ovan vattenlinjen är oerhört svåra att få den.

Kommande laskning mellan stäv och köl

onsdag 24 oktober 2012

torsdag 18 oktober 2012

Andunge

Ny balkvägare upplimmad


Andunge

Däcket är rivet och nu ska det limmas upp en ny balkvägare
fredag 12 oktober 2012

Avmastning

Närmas btyggan Refanut, Talisman och ytters Gerdny

Upptagning av stora båtar


Grand BanksRefanut
 
Gerdny ligger på tur