måndag 27 februari 2012

OE 32

Byte av överliggare efter skada.


Published with Blogger-droid v2.0.4

fredag 24 februari 2012

Andungen

Mallar till stäv ämne.


Published with Blogger-droid v2.0.4

onsdag 15 februari 2012

Basning av sambord

Inne i snickeriet har Bobby byggt två jiggar på limbordet för att kunna basa samborden till önskad krökning. På jiggarna basas två bord samtidigt. På den vänstra basas babords främre sambord och styrbords aktre och på andra sidan vice versa.
Här har Bobby riggat upp ångenerator och baslåda utomhus för att basa sambordsämnen till snipan John. Baslådan käckt isolerad med trasmattor och byggplast. Mycket ånga blev det när snön lade sig på basutrustningen...

Däcksarbete på Refanut

Tvingarna blir längre och längre ju fler ribbor som monteras.

Published with Blogger-droid v2.0.4

måndag 13 februari 2012

El hybriden Elärkan


Åke Etsmark har skrivit en artikel om sin elhybrid vi har hjälpt honom med.

Klicka på texten för att komma till artikeln
Länk

torsdag 9 februari 2012

Motorsnipan Jonh

Published with Blogger-droid v2.0.4

Tvingar

Det går åt mycket tving!

Refanuts däck

Published with Blogger-droid v2.0.4

Refanut

Published with Blogger-droid v2.0.4

onsdag 8 februari 2012

Refanut

I denna koniska jigg sågas ribba för ribba fram.

Refanut nya ribbdäck

Sakta kommer det nya ribbor på plats, 4olika individer på plats per sida. Skönt!

Mahognyhylla

onsdag 1 februari 2012

Drake

Lagning av spant