fredag 18 oktober 2013

Pettersonbåten Nina

 Arbetet med Petterssonbåten Nina fortsätter. Innan montering av skandäck och öra måste vissa ytor renskrapas och slipas. Ett väldigt tacksamt arbete då man äntligen får se den fina,100 år gamla, mahognyn komma fram under lacken.


 Under det kommande nya akterdäcket läggs en marinplywood som på undersidan är epoxybahandlad och vitmålad. In under så är även de nya däcksbalkarna färdig-ytbehandlade.


De nya akterdäcket, med plankor 400mm breda, är här monterat tillsammans med sina sväll-lister och aktre skandäck.

Det nya "örat" upplimmat i sin gamla form. Innan det monterades slipades och ytbehandlades underliggande halvbalkar tillsammans med vinklar och vrår. Självklart gör mellan-momentet med ytbehandlingen att snickeriet pausas, men det är tid man tjänar igen med råge senare.
 
 Alla bord lossas från förstäven för att ses över, repareras och sedan monteras tillbaks.
Att ta ut järnskruv från en gammal ekstäv är ingen lätt match.

Inga kommentarer: