onsdag 2 februari 2011

Mälar 25

Axel håller här på att renskrapa friborden. Här använder han en parkettsickel.


Bobby märker ut den målade vattenlinjens kanter med markeringar gjorda med stämjärn. Viktigt att göra detta innan den målade vattenlinjen försinner i renskrapning av friborden.
Det gäller att vara stadig på handen.

Inga kommentarer: