torsdag 10 mars 2011

Ala-Ala, 95 S-5

Här gör vi ny snobbrand på SK 95:an Ala-Ala.
Den gamla randen var väldigt ojämn och dessutom igenspacklad.
Ala-Ala är byggd i furu och för att få en så jämn urfräsning som möjligt så lägger vi först i en mahognylist som sedan putsas ut och därefter fräser vi den nya snobbranden i mahognylisten. Snobbranden belägges senare med bladguld, guldfärg eller guldtejp.
I fören så skär vi även in de snirkliga ornament som är så typiskt för jakter bygda hos Plym

Inga kommentarer: