torsdag 18 april 2013

Gerdnys vattenlinje

Här slipar vi vattenlinjen på 95:an Gerdny. Noggrant, noggrant så att man inte får upp röd vattenlinjefärg i de vita friborden. Arbetsplatformen består just här av A22:an Titti.

Inga kommentarer: