torsdag 3 april 2014

Skutvikens Varv

Under vintern har flera av "bryggläpparna" havererat. De gamla garneringarna som håller frigoliten på plats har helt enkelt ruttnat efter alla år i sjön.Följden blir att då, dels sjunker bryggan närmare vattenytan, dels så flyter frigoilten upp, dikt under bryggdäcket, och trycker med sin flytkraft och med hjälp av vågor och vind loss bryggdäcket...
Bobby & Micke har rivet det dåliga virket, byggt nya garneringar, tvingat frigoliten på plats och säkrat upp det hela så frigoliten ligger på plats för en lång tid framåt. Nu bara kvar att riva de sista dåliga bryggdäcksplankorna och lägga på det nya bryggdäcket på "bryggläpparna"

Inga kommentarer: