torsdag 21 november 2019

Bottenrenovering av Nordisk Kryssare  Innan sommaren sjösatte vi den Nordiska Kryssaren Ellinor efter en omfattande bottenrenovering och installation av en elegant elmotor. 

Kunden kom till oss med en önskan

-Han ville segla fort och med med stil.

Efter att samborden har lossats kunde vi enkelt göra bedömningen av större delen av resning behövde renoveras. Träarbete skulle komma att innefatta ny kölplankan, bottenstockar, knä, roderstäv, spant, bordläggning och ett nydesignat roder.

Att dra ut kölbultar ur ek och ur en rostig järnköl är ett tålamodskrävande arbete. Ekens garvsyra går hårt på järnet som rostar och då ökar bulten i omkrets och sitter rejält fast.
Kölplankan och roderstäv monteras ned för att kunna användas som grundmall. 

Den gamla järnkölen är nu demonterad och skickas in på blästring och epoxibehandling för att sedan återmonteras.

Nya bottenstockar och kontraspant monteras

Här ser vi den nya botten som börjar byggas ihop.
Kunden ville behålla så mycket som möjligt av den ursprungliga bordläggningen.
Vi sparar det som är bra och monterar in nya bordsändar där det behövs. 

 

Båten är byggd original med limmad bordläggning.
Men nu efter många år har limmet gett upp och skrovet därmed försvagats.
Om man nu inte vill eller behöver byta alla bord så är nåtlimning av borden ett utmärkt sätt att återfå styrkan i skrovet.


Här ser man kölen som har kommit åter ifrån Blästrix AB med en epoxy färg som är målad direkt i samband med blästringen.

Nu när kölen är monterad och all bordläggning är grovt utputsad så är det dags att börja tura. Tura är vårt fackord för att skapa form. Det är här viktigt att båten får sina linjer som den ska ha och att den är liksidig.

En järnköl till skillnad från en blyköl är ofta inte perfekt till båtens form. Dom är ofta buckliga och och osymetriska.
Vi såg till att kölplankan och träbåten var så liksidig som möjligt och spacklade sen upp kölformen.
Vi använde oss här av Stoppani Plaster 5000. Ett epoxyspackel som blandas 1:1. Otroligt skönt att jobba med och sen även lättslipat.  En ny kölprofil spacklas upp


En härligt grön färg!


Spacklet långklossas och turas ut. För att få det bästa resultatet behövs en uppsjö av olika långklossar!
Vi använder dammsugare så mycket som möjligt för att samla upp dammet.

Det är nu dags för ytbehandling.
Då denna båt ska kappseglas så behövs det en slät botten. Vi fick lära oss av den kända konstruktören Peter Norlin att det är ingen ide att köpa nya segel förräns botten är perfekt.
Botten är viktigare än allt annat!


Man ytbehandlar botten för att förhindra vatteninträngning. För i världen så använde man blymönja. Där blyet skapade ett bra tätskikt. Lyckligtvis nu så har dom flesta slutat med det pga hälsa och miljö. 
För att skapa en bra balans och så lätt båt som möjligt så monterades inombordsmotorn ur. En ny elmotor installeras bakom roderbladet. Det vi ser på bilden är hela motorn och dess propeller. Inne i båten går det från drevet/motorn bara upp en kabel. Rent och enkelt. 
Kabeln går sedan vidare till ett reglage och två batterier som sitter monterade i mastområdet. Båten gör ca 6 knop i 2 timmar.


 Det nya rodret passas in för montering.


 Rodret är spacklat utmed bottenprofilen. Här är det monterat och klart och redo för ytbehandling.


 Skovet stryks fleragånger med tunna lager bottenfärgSjösättning. 


Ellinor i gott sällskap. I bakgrunden ser vi SK150:an Beatrice Aurore som fått ny undervattenskropp hos oss, med Plymracern  Krull som tillfällig tenderbåt. Bredvid den Nordiska Kryssaren ligger R8:an Ibis och A22an Titti.Ellinor fick även en ny "lådbom" i spruce, som har dold utväxling inuti för uthal och rev som enkelt kan justeras ståendes i ruffluckan.


 Sista putsen innan leverans. Nu har även beslag och infästningen för en Code Zero monterats.


En nöjd ägare hämtar båten för att åka och delta i ÅF Inshore Race.Inga kommentarer: